Gazing XIV

Gazing XIV, 15.5 x 15 in. watercolor, 2020