Gazing XIII

Gazing XIII, 15.5 x 15 in. watercolor, 2020