Gazing XII

Gazing XII, 15.5 x 15 in. watercolor, 2020